Aktuell bild från 22/2. Klicka på bilden för att se större version av och kommentar till bilden.
Inaktuell bild från oktober 1989. Klicka på bilden för att se större bild.
Alla mina gamla diabilder har överförts till digital form. Jag började med diabilder 1973 och tog de sista 2001, innan jag helt övergick till digitala kameror. Här kommer jag att med ojämna mellanrum visa enstaka av dessa flera tusen gamla bilder under namnet "Inaktuell bild".
Bakgrundsbild, utsikt mot Gamla Uppsala i februari. Klicka på bilden för att hämta och installera denna eller annan bakgrundsbild.
Denna nätplats använder Linux för kodning, textbehandling och bildbehandling.