Bild från 27/9 1980
Sydligaste spetsen av halvön Attika kallas Kap Sunion (Soúnio på grekiska). Där ligger ruinen av ett Poseidontempel från 440-talet f.Kr. Denna plats har gjort stort intryck på många besökare, bl.a. Hjalmar Guldberg. Hans besök där inspirerade honom till dikten Vid Kap Sunion. Dikten finns i diktsamlingen Kärlek i tjugonde seklet som utgavs 1933. Den andra strofen lyder:
Lyft som en lyra mot arkipelagen
skimrar Poseidontemplets ruin.
Pelarraden solskenstvagen,
spelar den eviga havsmelodin.
Bild 69
Hemsidan