Carolina - Robert - Johan Dietrich - Louise
Längst ner sitter Otto
Foto av familjen Proffe taget under första halvan av 1870-talet innan Theodor föddes.