Aktuell bild 15/8
Vilken plats kan vara bättre för en rallarros än den gamla järnvägsbanken, som numera är cykel- och gångväg, för Ostkustbanan som numera går under jord förbi Gamla Uppsala. Läs mer mer vid Bild 862.
Hemsidan